Skip to main content

ಮುಖ್ಯವಾದವು

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ಕ್ಯಾಮರಾಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ... ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ನಾನು

ಇಂದ veeresh
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 14, 2007
noಅನಿಸಿಕೆ

ಕ್ಯಾಮರಾಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ... ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ನಾನು

ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಪೋಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರೆ ಗೆಳೆಯ ಪೋಟೋ ತೆಗಿತಿದ್ದ ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಪೋಟೋ ತೆಗಿತಿದ್ದ

ಗ್ರೀನ್ ರೂಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗಿನ ದೃಶ್ಯ ಇದು...

ಇಂದ veeresh
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 14, 2007
1ಅನಿಸಿಕೆ

ಗ್ರೀನ್ ರೂಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗಿನ ದೃಶ್ಯ ಇದು...

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ತಂದೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ...

ಇಂದ veeresh
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 14, 2007
1ಅನಿಸಿಕೆ

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ತಂದೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ...