Skip to main content

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಮುಗಿಲನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಬಿಡಬೇಕೇ?

ಇಂದ ashu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 9, 2007
12ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಮುಗಿಲನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಬಿಡಬೇಕೇ?

ಗಿ.ಕಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ.