Skip to main content

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ಐ.ಟಿ ಯುಗದ ಗಾದೆಗಳು

ಇಂದ madhukeshwart
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 26, 2007
4ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಐ.ಟಿ ಯುಗದ ಗಾದೆಗಳು...ಯಾರೋ ಬರೆದದ್ದು...ಯಾರೋ ಈ-ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು...ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

[img_assist|nid=528|title=ಐಟಿ ಗಾದೆಗಳು|desc=|link=none|align=left|width=640|height=252]