Skip to main content

ವಿವಾಹ

ಬರೆದಿದ್ದುApril 18, 2017
noಅನಿಸಿಕೆ

                  ವಿವಾಹ

ವಿಧಿಬರಹದಂತೆ ಕೈಹಿಡಿದವಳಿಗೆ

ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವಳ ಮುಂದೆ

ಹಲ್ಕಿರಿಯುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವುದು.

                  ಮದುವೆ

ಮನಸಿಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾ

ವಿವಾಹ

ಬರೆದಿದ್ದುApril 18, 2017
noಅನಿಸಿಕೆ

                  ವಿವಾಹ

ವಿಧಿಬರಹದಂತೆ ಕೈಹಿಡಿದವಳಿಗೆ

ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವಳ ಮುಂದೆ

ಹಲ್ಕಿರಿಯುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವುದು.

                  ಮದುವೆ

ಮನಸಿಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾ

"ಕನ್ನಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ, ಬಳಸಿ ಸಾಕು"

ಬರೆದಿದ್ದುApril 5, 2017
noಅನಿಸಿಕೆ

"ಕನ್ನಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ, ಬಳಸಿ ಸಾಕು"

ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಪರಭಾಷೆಗೆ ಅವಲಂಭನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

ಬರೆದಿದ್ದುMarch 30, 2017
noಅನಿಸಿಕೆ
 ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರ  ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತರ್ಲೆ ತುಂಟಾಟ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಥೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸ್ನೇಹದ ಆಗಾಧತೆ  ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ.